Skip to content

Sea Tour 4: Ithaca Tour

Tour Highlights

Quick View

Argostoli – Ammoudi – Afales – Kioni – Vathi

Detailed Itinerary

1st stop: Argostoli

Argostoli

2nd stop: Ammoudi

Ammoudi

3rd stop: Afales

Afales

4th stop: Kioni

Kioni

Final stop: Vathi

Vathi

Back To Top