Skip to content

Sea Tour 3: Fiscardo Tour

Tour Highlights

Quick View

Argostoli – Assos – Dafnoudi – Emplisi – Fiskardo

Detailed Itinerary

1st stop: Argostoli

Argostoli

2nd stop: Assos

Assos

3rd stop: Dafnoudi

Dafnoudi

4th stop: Emplisi

Emplisi

Final stop: Fiskardo

Fiskardo

Back To Top