Skip to content

Sea Tour 6: Lefkas & Paxoi Tour

Tour Highlights

Quick View

Argostoli – Porto katsiki – Antipaxoi – Paxoi

Detailed Itinerary

1st stop: Argostoli

Argostoli

2nd stop: Porto Katsiki

Porto Katsiki

3rd stop: Antipaxoi

Antipaxoi

Final stop: Paxoi

Paxoi

Back To Top