Skip to content

Sea Tour 1: White Rocks Tour

Tour Highlights

Quick View

Argostoli – White rocks – Vardiani – Xi beach

Detailed Itinerary

1st stop: Argostoli

Argostoli

2nd stop: White Rocks

White Rocks

3rd stop: Vardiani

Vardiani

Final stop: Xi beach

Xi beach

Back To Top